14088622069297_tu-van-chon-kieng-can-kinhvipshop
800×800
800×800
800×800
800×800
14088622069297_tu-van-chon-kieng-can-kinhvipshop800x800800x800800x800800x800

Tròng Kính Trong Suốt Cao

Tròng kính có độ trong suốt và chống trầy cao, hay còn goi là tròng trắng cứng, chiết xuất 1.56 xuất xứ Hàn Quốc

100,000 

Quantity